Over de SAS

De Senioren Academie Sociëteit (“SAS”) is het belangrijkste forum voor het ontmoeten van oud-docenten en onderzoekers van de universiteit en de hogescholen in het noorden.

 

 

 

Programma

dinsdag 12 december 2023
2de lustrumlezing: De orde van het burgerschap. Over hierarchie en verhouding in de negentiende eeuw.
Remieg Aerts

In de negentiende eeuw werd het politiek en juridisch burgerschap wettelijk vastgelegd. Maar dat uniforme burgerschap omvatte nogal wat expliciete en impliciete uitzonderingen, zoals voor vrouwen en voor de koloniale bevolkingen onder Nederlands beheer. Ook in maatschappelijke zin schiep de wet zeker geen gelijkwaardig burgerschap. Die ongelijkheid, ondanks en als gevolg van de wet, was […]

.