Thema’s

Op het ogenblik worden de volgende HOVO cursussen voorbereid:

  1. Epidemieen. Cursusorganisatoren zijn ………………. Programma ………………… Sprekers zijn …………………….. Het programma voor deze HOVO cursus is nog in ontwikkeling. Wanneer u belangstelling heeft om actief aan het programma bi te dragen dan kunt u met ons contact opnemen via email info@sasgroningen.nl.
  2. Dr A Mulder-Bakker is bezig een cursus te ontwikkelen over Geleerde vrouwen in de Middeleeuwen. Mevr Mulder-Bakker heeft recent het boek uitgegeven met de titel “Geleefd Geloof”. Dit boek beschrijft en verbeeldt hun religieuze cultuur aan de hand van objecten, zoals aardewerken heiligenbeeldjes, simpele gebedenboekjes en prachtig geïllumineerde getijdenboeken, pelgrimsinsignes, relikwieën en reliekdoosjes, en gebedsteksten met daarop vingerafdrukken en sporen van tranen. Ook is er aandacht voor religieuze broederschappen en vrome, kleine huisgemeenschappen voor leken. Wanneer u actief aan het programma zou willen bijdragen, kunt u uw belangstelling kenbaar maken via ons emailadres info@sasgroningen.nl.
  3. Dr A Mulder-Bakker onderzoekt op het ogenblik of het mogelijk is een HOVO cursus te organiseren over Processies. Op het ogenblik zoekt zij naar leden die een actieve bijdrage willen leveren aan het programma. U kunt uw belangstelling daarvoor bekend maken door een bericht te sturen naar ons emailadres info@sasgroningen.nl
Titel

Nog bijwerken

Lees meer »
.