Contact

De lezingen worden gehouden in het House of Connections van de Rijksuniversiteit Groningen in Het Groot Handelshuis aan de Grote Markt 21 te Groningen

SAS bestuursleden

A.J.M. (Ton) Schoot Uiterkamp

R.A. (Ramon) Alberts

M.A. (Annette) Harder

D.J. (Dirk-Jan) Reijngoud

 

Mailadres

info@sasgroningen.nl

.