maandag 8 april 2024
De energietransitie: de gebouwde omgeving voor de periode tot 2050
Ramon Alberts

Groene stroom. Volgens het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) wordt groene stroom, oftewel CO2– vrije elektriciteit, de ruggengraat van ons toekomstige energiesysteem. Het centrale elektriciteitsnet kan ontlast worden door lokale opwek slim te koppelen met lokaal gebruik, waardoor ook kansen ontstaan voor (financiële) participatie van inwoners om te profiteren van baten (zoals een lagere energierekening en […]

maandag 11 maart 2024
Duizend jaar groei en verval van de Romeinse economie: modellen en harde data.
Willem Jongman

Vanaf de derde eeuw voor onze jaartelling veroverde het oude Rome een groot deel van eerst Italië, vervolgens de rest van de Mediterrane wereld, grote delen van het Midden Oosten en uiteindelijk in de eerste eeuw voor onze jaartelling ook noordwest Europa. Rond het begin van onze jaartelling had het Romeinse Rijk zo een bevolking […]

maandag 12 februari 2024
Hoe wil je worden herinnerd? Nalaten als ontdekkingsreis naar eigen waarden.
Geert Sanders

Alvorens op de hier boven gestelde vraag tot antwoorden te komen, wordt u meegenomen op het terrein van de psychologie van de menselijke levensloop. Welke fasen zijn hierin te onderscheiden? En wat zijn de belangrijkste kenmerken die bij elke fase horen? In de levensfase van rijpheid is er vaak sprake van het bewustzijn dat zich […]

maandag 8 januari 2024
Muziek is grafiek: over de geschiedenis van het notenschrift
Jan Jacob Mooij

Van jongs af aan leren we vrijwel allemaal lezen en schrijven. Daarbij maken we gebruik van letters, voor de Nederlandse taal 26 in getal, het alfabet. Zo kunnen we het gesproken woord vastleggen en doorgeven. Om muziek te kunnen vastleggen en te kunnen doorgeven – dus om te kunnen laten ‘lezen’ om welke noten, klanken […]

zondag 31 december 2023
jaarverslag 2023

Jaarverslag-2023, Senioren Academie Sociëteit   Leden: groei in aantal Aan het eind van 2023 stonden er 111 personen op de ledenlijst van de SAS, dat is ongeveer 20 leden meer dan vorig jaar, 2022. Er waren ook afmeldingen, door verhuizing maar meest door lichamelijk ongemak van allerlei aard van leden of door taken elders, bij […]

dinsdag 12 december 2023
2de lustrumlezing: De orde van het burgerschap. Over hierarchie en verhouding in de negentiende eeuw.
Remieg Aerts

In de negentiende eeuw werd het politiek en juridisch burgerschap wettelijk vastgelegd. Maar dat uniforme burgerschap omvatte nogal wat expliciete en impliciete uitzonderingen, zoals voor vrouwen en voor de koloniale bevolkingen onder Nederlands beheer. Ook in maatschappelijke zin schiep de wet zeker geen gelijkwaardig burgerschap. Die ongelijkheid, ondanks en als gevolg van de wet, was […]

maandag 13 november 2023
De water-voetafdruk van voedsel en energie. Ons watergebruik in de context van de wereldwijde schaarste
P.W. (Winnie) Leenes
donderdag 2 november 2023
De Kelten; van Hallstatt tot Ogam
Dr. Tineke Looijenga

Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en celtae. Met deze namen werden de verschillende Keltische stammen benoemd die destijds in grote delen van Europa te vinden waren. Maar zowel in etnisch als politiek opzicht vormden zij geen eenheid.  . Rond 500 voor het begin van […]

donderdag 26 oktober 2023
Revolutie in de gezondheidszorg

‘Personalized medicine’ wordt door de toepassing van nanotechnologie in een versnelling gebracht. De nanodeeltjes of ‘wagentjes’ kunnen beladen worden met diagnostica en therapeutica (geneesmiddelen) die in de bloedbaan naar de plek van de aandoening kunnen worden gezonden en daar ter plekke hun activiteit kunnen uitoefenen, diagnostisch (opsporen en meten) en therapeutisch, waardoor systeem bijwerkingen kunnen […]

dinsdag 10 oktober 2023
Hoe leren wij?

Het vermogen van de mens om van elkaar te leren en ongewenst gedrag af te leren is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. In deze cursus kijken wij naar de biologie van leren en geheugen, de ontwikkeling van het externe geheugen en het leerproces in verschillende vakgebieden.  Deze leerbaarheid is het resultaat van […]

.