zondag 31 december 2023
jaarverslag 2023

Jaarverslag-2023, Senioren Academie Sociëteit   Leden: groei in aantal Aan het eind van 2023 stonden er 111 personen op de ledenlijst van de SAS, dat is ongeveer 20 leden meer dan vorig jaar, 2022. Er waren ook afmeldingen, door verhuizing maar meest door lichamelijk ongemak van allerlei aard van leden of door taken elders, bij […]

zaterdag 31 december 2022
Jaarverslag 2022

 Jaarplan-2022. Senioren Academie Sociëteit. Organisatie en structuur van de SAS Het SAS-presidium blijft ook in 2022 bestaan uit Anneke Mulder-Bakker (penningmeester), Winfried Gieskes (secretaris) , Dirk-Jan Reijngoud (webmaster) en Ton Schoot Uiterkamp (voorzitter) . Bestuursleden hebben een eerste zittingstermijn van drie jaar en kunnen daar met toestemming van de leden nog een termijn van twee […]

vrijdag 31 december 2021
Jaarverslag 2021

  Jaarverslag van de Senioren Academie Societeit (SAS) 2021 Leden, en potentiële groei in aantal  Einde 2020 en begin 2021 werd een oproep gedaan aan alle tot dan toe geregistreerde leden met het verzoek om te melden of men lid wilde blijven van de SAS. Na een drietal herhalingen van deze oproep bleken er 83 […]

donderdag 31 december 2020
Jaarverslag 2020

Jaarverslag Senioren Academie Sociëteit, 2020 Voorgeschiedenis van de Senioren Academie Sociëteit (SAS) Met „Hoger Onderwijs voor Ouderen“ (HOVO) werd begonnen in 1986, met als voorbeeld  de al eerder wereldwijd in het leven geroepen  „Universities of the Third Age“. Al spoedig werd het idee geopperd om oud-docenten en emeriti van de RuG bij het Noord-Nederlandse  HOVO […]

.