maandag 11 september 2023
Het ontwikkelen van Informatiesystemen: een interdisciplinaire benadering
Bert de Brock

Een informatiesysteem is een (software)systeem waarmee informatie over objecten of personen kan worden beheerd, d.w.z. verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. In de lezing ga ik in op de vraag waarom het ontwikkelen van informatiesystemen zo moeilijk is, o.a. het boven water krijgen van de functionele eisen. Tevens ga ik in op het ontwikkeltraject zelf […]

maandag 12 juni 2023
Taiwan, commentaar op de laatste ontwikkelingen
Rien Segers

CHINA EN DE ANNEXATIE VAN TAIWAN   Moeten we ons zorgen maken? Het is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden dat de nieuwe hegemoon China niet alleen containers naar de rest van de wereld wil verschepen, maar ook zijn ideologische en ongebreidelde machtsaspiraties. Zo heeft het land zijn zinnen gezet op Taiwan, een eiland iets kleiner […]

dinsdag 9 mei 2023
Biodiversiteitsverandering op geologische tijdsschaal
Bert Boekschoten

Biodiversiteit is in hoge mate door klimaat en geografie bepaald, en dat zijn, zoals bekend, allesbehalve constante factoren in het aardse systeem. Er traden in het verre en minder verre verleden bovendien  catastrofen op van allerlei aard, die telkens een  deel, soms een zeer groot deel, van de destijds bestaande levensvormen deden uitsterven. De grote […]

maandag 24 april 2023
De vele aspecten van glas
Wim van Gemert, Winfried Gieskes en Henk Kauffman

In een drieluik  van de drie sprekers  zal Wim van Gemert de volgende aspecten van glas toelichten: Chemie en fysica van glas Wat zijn specifieke kenmerken van glas? Glas in de geschiedenis Waar kom je glas vandaag tegen? Daarna volgt Winfried Gieskes met biogeen glas: Een belangrijke groep microalgen (microscopische eencelligen in rivieren, meren, zeeën […]

maandag 20 maart 2023
De grenzen die ik heb overschreden: Bekentenissen van een emeritus-hoogleraar
Liesbeth M. Kneppers-Heijnert

Mijn boodschap is dat ik u bekentenissen ga doen over mijn grensoverschrijdend gedrag tijdens mijn werkzame leven. De grenzen die ik heb overschreden: Het glazen plafond De vakdisciplines: onderwijs en onderzoek Grenzen in mijn hoogleraarschap: oratie en afscheidsrede Wetenschap en rechterlijke macht Wetenschap en maatschappij: nevenwerkzaamheden en openbaar bestuur Wetenschap en politiek Conclusie: Sommige grenzen […]

maandag 13 februari 2023
Ongezond door je mond
Frank Abbas

Door het parodontium zijn tanden en kiezen verankerd in het kaakbot en verbonden met het lichaam. De overgang van deze gebitselementen naar de mondholte is kwetsbaar door de aanwezigheid van bacteriën in de tandplaque. Deze kunnen een chronische ontsteking geven, die zich grotendeels aan de binnenkant van het tandvlees manifesteert zonder noemenswaardige klachten. De gevolgen […]

maandag 12 december 2022
Gelijk hebben, geven, krijgen
Erik C. W. Krabbe

Zou een redelijk stelsel van discussieregels niet moeten garanderen dat wie gelijk heeft, ook gelijk kan krijgen? Om deze vraag te begrijpen zonder in logische subtiliteiten te verdwalen, wordt het begrip (gegarandeerd) gelijk kunnen krijgen nader toegelicht vanuit de speltheorie, aan de hand van het spel Nim. Voor bepaalde discussiemodellen kan de stelling bewezen worden […]

maandag 14 november 2022
De mondiale problemen van de bloedvoorziening en de inspanningen van de WHO

Cees Th. Smit Siebenga   Sinds 1975 vraagt de WHO om meer aandacht voor de bloedvoorziening op mondiaal niveau, voor het eerst tijdens de World Health Assembly  te Geneve die gewijd was aan Utilization and Supply of Human Blood and Blood Products. Aanleiding was de slechte kwaliteit en veiligheid van de bloedvoorziening en de hoge […]

maandag 10 oktober 2022
Het emotioneel motorisch systeem (EMS)
Gerrit Holstege

Bij de geboorte wordt het motorisch systeem geheel bestuurd vanuit de hersenstam: ademhaling, regulatie van de bloeddruk, maag- en darmfuncties, en urinelozing en defecatie. Dankzij deze sturing kunnen baby’s meteen al drinken en urineren, en snel ook vast voedsel eten. Daarnaast zijn ze al meteen na de geboorte in staat om geluid te maken — […]

maandag 12 september 2022
Ontwikkelingen binnen de (klinische) tandheelkunde gedurende 50 jaar.
Warner Kalk

Tijdens de voordracht zal een aantal ontwikkelingen worden besproken die bepalend zijn geweest voor de klinische tandheelkunde in de loop der jaren. Wie kent niet het beeld van de tandarts uit de vorige eeuw die je maar beter kon vermijden. Velen hebben ongetwijfeld nog het schrikbeeld van de schooltandarts tijdens hun jeugd voor ogen. De […]

.