donderdag 2 november 2023
De Kelten; van Hallstatt tot Ogam
Dr. Tineke Looijenga

Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en celtae. Met deze namen werden de verschillende Keltische stammen benoemd die destijds in grote delen van Europa te vinden waren. Maar zowel in etnisch als politiek opzicht vormden zij geen eenheid.  . Rond 500 voor het begin van […]

donderdag 26 oktober 2023
Revolutie in de gezondheidszorg

‘Personalized medicine’ wordt door de toepassing van nanotechnologie in een versnelling gebracht. De nanodeeltjes of ‘wagentjes’ kunnen beladen worden met diagnostica en therapeutica (geneesmiddelen) die in de bloedbaan naar de plek van de aandoening kunnen worden gezonden en daar ter plekke hun activiteit kunnen uitoefenen, diagnostisch (opsporen en meten) en therapeutisch, waardoor systeem bijwerkingen kunnen […]

dinsdag 10 oktober 2023
Hoe leren wij?

Het vermogen van de mens om van elkaar te leren en ongewenst gedrag af te leren is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. In deze cursus kijken wij naar de biologie van leren en geheugen, de ontwikkeling van het externe geheugen en het leerproces in verschillende vakgebieden.  Deze leerbaarheid is het resultaat van […]

dinsdag 3 oktober 2023
Voorbereiden op het levenseinde
Prof. dr. B. Meyboom-de Jong

Praten over het levenseinde, vooral over de eigen dood, is voor veel mensen taboe. Ouderen willen graag zelf de regie houden in de laatste levensfase. Daartoe kunnen ze hun wensen kenbaar maken en vastleggen. De dood komt veelal anders dan gedacht, maar het is prettig voor nabestaanden en zorgverleners als ze de wensen van betrokkene […]

donderdag 29 oktober 2020
De impact op de gezondheidszorg: Kunstmatige Intelligentie -Een vloek of een zegen?
sprekers waren (oud) docenten van RUG en hogescholen

Met zelfbewustzijn en intelligentie denken wij uniek en superieur te zijn in onze wereld. Maar gaat dit zelfbeeld nu bedreigd worden door de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie? Wat is feit en wat is fictie? Zijn er zegeningen en bedreigingen? Neemt een intelligente computer onze rol over? Deze cursus geeft u inzicht ..  Kan de […]

donderdag 24 oktober 2019
Klimaat en Energietransitie. Niet wedden op één paard!
Ton Schoot Uiterkamp, Pier Siebesma, Wilco Hazeleger, Michiel van den Broeke, Maarten Broekers, Ewald Breunesse, Peter Breithaupt, Nasser Kalantar -Nayestanaki, Machiel Mulder, Margo van den Brink, Sanderine Nonhebel en Cees Smit Sibinga.

De verwarring kan niet groter! Is het klimaat nu echt door menselijk handelen aan het veranderen en is de peperdure energietransitie wel echt nodig? Het is tijd dat de klimaatwetenschap het woord neemt om opheldering te geven. Daar begint deze cursus mee.  Is de mens de hoofdoorzaak van de verandering of zijn er onvermijdelijke natuurlijke […]

donderdag 19 september 2019
Naar een toekomstbestendig energiesysteem. Openingslezing Groningen 2019
Prof. dr.AJ.M. (Ton) Schoot Uiterkamp

De traditionele manieren waarop de mensheid in haar energiebehoeften voorzag zijn niet vol te houden. We moeten dus naar echt duurzame energiesystemen, maar hoe doen we dat?  Rand 300.000 jaar geleden gebruikten mensen al hout om vuur te maken. Zeer lang bleven natuurproducten als hout en turf de voornaamste energiebronnen. Dat veranderde rand 1800 bij […]

donderdag 1 november 2018
De impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij (4): Futurologie, ontwikkelingen en toekomst van de Gezondheidszorg (1)
em. prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga, em prof. dr. Roel J. Vonk), dr. Roma na Schirhagl, dr. Paul F.M. Krabbe, dr. ir. Gerard J. te Meerman, prof. dr. Cisca Wijmenga, prof. dr. Hidde J. Haaisma, prof. dr. Rob H. Henning, prof. dr. Wijnand Helfrich en prof. dr. Ron L. Diercks

Ontwikkelingen van natuurwetenschappelijke en technologische aard doen zich in een duizelingwekkend tempo voor. In toenemende mate wordt synergie tussen verschillende wetenschapsdisciplines nagestreefd teneinde de impact van de afzonderlijke ontwikkelingen te bundelen en in een vele malen meer efficiënt en effectief nuttig effect te doen resulteren. Dat doet zich onder meer voor in de Gezondheidszorg.  In […]

vrijdag 3 november 2017
De impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij (3): Aspecten van Energietransitie
em. prof. dr. Ton Schoot Uiterkamp, ir. Maarten Broekers, Iir. Peter Niermeijer, drs. Leo Heijne, dr. Marcel Volkerts, ir. Arnold van Ardenne, dr. Jos Maas, dr. ir. Cor Hofstee, em. prof. Dr. Bert Niesen, prof. dr. Machiel Mulder, dr. Wytze van der Gaast en dr. Anne Beaulieu

Het ijs op de Noordpool is aan het smelten. Het klimaat op aarde verandert door het verbranden van kolen, olie (diesel, benzine) en gas. Dit moet zo snel mogelijk stoppen, maar gaat de overgang naar het gebruik van duurzame energie wel snel genoeg? Deze cursus geeft de laatste stand van zaken en licht een aantal […]

donderdag 12 oktober 2017
Omwentelingen en Dwars Denken in Wetenschap en Kunst
em. prof. Dick Meijer, em. prof. Henk Kauffman, em. prof. Daniel Kemell. em. prof. Walter Schonau. drs. Fred Luider, drs. Anna den Hoedt, em. prof. Ab Gramsbergen, drs. Jan Bout, em. prof. Jan Engberts, drs. Remco Ekkers, prof. Hans van Koningsbrugge, em. prof. Jan Jakob Mooij en em. prof. Jaap Korf.

In deze cursus wordt een prikkelend overzicht gegeven van cruciale omwentelingen in wetenschap en kunst. We analyseren het onafhankelijk denken dat hier voor nodig is: “freedom from the known’:  Wetenschap en kunst onderzoeken beide de natuur in al haar gedaanten, maar met zeer verschillende methoden en instrumenten. Deze activiteiten komen voort uit een intense nieuwsgierigheid […]

.