Programma
donderdag 12 oktober 2017
Tijd: 13.15-15.00 uur
Locatie:
donderdag 12 oktober 2017
Omwentelingen en Dwars Denken in Wetenschap en Kunst
em. prof. Dick Meijer, em. prof. Henk Kauffman, em. prof. Daniel Kemell. em. prof. Walter Schonau. drs. Fred Luider, drs. Anna den Hoedt, em. prof. Ab Gramsbergen, drs. Jan Bout, em. prof. Jan Engberts, drs. Remco Ekkers, prof. Hans van Koningsbrugge, em. prof. Jan Jakob Mooij en em. prof. Jaap Korf.

In deze cursus wordt een prikkelend overzicht gegeven van cruciale omwentelingen in wetenschap en kunst. We analyseren het onafhankelijk denken dat hier voor nodig is: “freedom from the known’: 

Wetenschap en kunst onderzoeken beide de natuur in al haar gedaanten, maar met zeer verschillende methoden en instrumenten. Deze activiteiten komen voort uit een intense nieuwsgierigheid naar het wezen der dingen en onze eigen rol daarin. Wetenschap is geen gesmeerd lopende, autoritaire machine die kennis produceert, maar een menselijke bezigheid waarbij men met vallen en opstaan en soms op basis van irrationele mechanismen vooruit tracht te komen. Is er sprake van unieke en revolutionaire doorbraken (paradigmaverschuivingen) of gaat het om kleine stappen in een cumulatief proces van kennisverwerking? Hoe rationeel is wetenschap eigenlijk en waarom is het vaak zo moeilijk om nieuwe oplossingen te zien? Hoe verhoudt de wetenschap zich tot de werkelijkheid die ze bestudeert en tot de samenleving waar ze een integraal deel van is? In deze interactieve cursus is er aandacht voor beeldende kunst, muziek en poëzie, en passeren disciplines als fysica, kwantum mechanica, neurologie, optica, en psychologie de revue, wel met onverwachte doorkijken en nieuwe vergezichten. Een aantal van de bovengenoemde aspecten zal ook in het afsluitende discussie forum van cursisten en docenten verdere aandacht kunnen krijgen.

De coördinatoren van de cursus waren: em. prof. dr. Dick K.F. Meijer en em. prof. dr. Henk F. Kauffman

Het volledige programma is in te zien via de link:

najaar 2017-omwentelingen en dwarsdenken

.