Programma
vrijdag 3 november 2017
Tijd: 13.00-15.00 uur
Locatie:
vrijdag 3 november 2017
De impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij (3): Aspecten van Energietransitie
em. prof. dr. Ton Schoot Uiterkamp, ir. Maarten Broekers, Iir. Peter Niermeijer, drs. Leo Heijne, dr. Marcel Volkerts, ir. Arnold van Ardenne, dr. Jos Maas, dr. ir. Cor Hofstee, em. prof. Dr. Bert Niesen, prof. dr. Machiel Mulder, dr. Wytze van der Gaast en dr. Anne Beaulieu

Het ijs op de Noordpool is aan het smelten. Het klimaat op aarde verandert door het verbranden van kolen, olie (diesel, benzine) en gas. Dit moet zo snel mogelijk stoppen, maar gaat de overgang naar het gebruik van duurzame energie wel snel genoeg? Deze cursus geeft de laatste stand van zaken en licht een aantal belangrijke aspecten toe. 

Er is weinig twijfel over dat wij in actie moeten komen om onze planeet leefbaar te houden door onze CO, uitstoot zo snel mogelijk af te bouwen en fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen. Het goede nieuws is dat er vele technische ontwikkelingen zijn om dit doel te bereiken. Zo zijn de kosten van windmolens en zonnecellen dramatisch gereduceerd en wind- en zonne-energie wordt nu al toegepast in vele projecten.
We lijken de goede kant op te gaan, maar het gaat niet snel genoeg. In 2016 was de CO, uitstoot in Nederland toch nog 6% hoger dan gepland. Wij willen de uitstoot wel verminderen, maar het gevoel voor urgentie wordt niet massaal gedeeld, ook niet binnen de politiek. Tijdens deze cursus kijken we naar de problematiek waarmee we te maken hebben. Daarna gaan we in op een aantal van de laatste technische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Tenslotte is er aandacht voor het moeilijk te verkrijgen lokale en internationale maatschappelijke en politieke draagvlak, zowel op het lokale als het internationale niveau. De energietransitie is verstrikt in persoonlijk, lokaal en internationaal eigenbelang. De meesten van ons willen wel, maar wij zitten onszelf en elkaar voortdurend in de weg. De beschikbare technologie is zeker niet het enige obstakel.

De coördinatoren van de cursus waren: em. prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en ir.. M. Broekers

Het volledige programma is in te zien via de  link:

najaar 2017-aspecten van energietransitie

.