Programma
donderdag 24 oktober 2019
Tijd:
Locatie:
donderdag 24 oktober 2019
Klimaat en Energietransitie. Niet wedden op één paard!
Ton Schoot Uiterkamp, Pier Siebesma, Wilco Hazeleger, Michiel van den Broeke, Maarten Broekers, Ewald Breunesse, Peter Breithaupt, Nasser Kalantar -Nayestanaki, Machiel Mulder, Margo van den Brink, Sanderine Nonhebel en Cees Smit Sibinga.

De verwarring kan niet groter! Is het klimaat nu echt door menselijk handelen aan het veranderen en is de peperdure energietransitie wel echt nodig? Het is tijd dat de klimaatwetenschap het woord neemt om opheldering te geven. Daar begint deze cursus mee. 

Is de mens de hoofdoorzaak van de verandering of zijn er onvermijdelijke natuurlijke oorzaken? Er wordt veel geroepen door “klimaatdrammers”, klimaatsceptici en politici. Wie heeft het bij het rechte eind?
Door al deze verwarring ziet het ernaar uit dat de wereld niet snel genoeg in actie komt om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en de uitstoot van het broeikasgas C02 tijdig te stoppen (Mitigatie). Moeten wij ons alvast wapenen tegen de gevolgen van een doorgaande opwarming van de aarde {Adaptatie) door o.a. dijken te verhogen? De klimaatverandering wordt bestudeerd en voorspeld met behulp van computermodellen, die gebaseerd zijn op een wiskundige beschrijving van complexe weersprocessen. Is onze kennis hierover voldoende om grootschalig in de energietransitie te gaan investeren?

Deze cursus zal een aantal belangrijke onderwerpen behandelen met betrekking tot mitigatie en adaptatie, en ons de laatste stand van zaken geven over de zekerheden en onzekerheden in de computervoorspellingen van de klimaatverandering.

De cordinatoren van de cursus waren: em. prof. dr. C. Th Smit Sibinga en ir. M. Broekers

Het volledige programma is in te zien via de volgende link:

najaar 2019-Klimaat en energietransitie

.