Programma
dinsdag 10 oktober 2023
Tijd:
Locatie:
dinsdag 10 oktober 2023
Hoe leren wij?

Het vermogen van de mens om van elkaar te leren en ongewenst gedrag af te leren is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. In deze cursus kijken wij naar de biologie van leren
en geheugen, de ontwikkeling van het externe geheugen en het leerproces in verschillende vakgebieden. 

Deze leerbaarheid is het resultaat van een langdurig evolutionair proces met een opvallende hersengroei en de ontwikkeling van meerdere leer- en geheugensystemen.
Door zintuiglijke informatie en door leerprocessen bouwen wij een eigen beeld van onze wereld. Continue interacties met de omgeving en steeds nieuwe ervaringen stellen dat beeld bewust en onbewust bij in ons geheugen, dat zich wijdverspreid genesteld heeft in de hersenen.
De uitvinding van het schrift start iets geheel nieuws, een breed gedeeld extern geheugen dat dankzij moderne technologie op elke plaats en elk moment is te raadplegen. Maar in verkeerde handen kan het grootschalig misleiden en maatschappelijk ontwrichtend werken.
Deze cursus wordt gegeven door een groot aantal verschillende docenten met verschillende expertise.

De coördinatoren van de cursus waren: Dr. Rob Haaxma & Prof. em. Dr. Henk Kauffman

.