Programma
donderdag 26 oktober 2023
Tijd:
Locatie:
donderdag 26 oktober 2023
Revolutie in de gezondheidszorg

‘Personalized medicine’ wordt door de toepassing van nanotechnologie in een versnelling gebracht. De nanodeeltjes of ‘wagentjes’ kunnen beladen worden met diagnostica en therapeutica (geneesmiddelen) die in de bloedbaan naar de plek van de aandoening kunnen worden gezonden en daar ter plekke hun activiteit kunnen uitoefenen, diagnostisch (opsporen en meten) en therapeutisch, waardoor systeem bijwerkingen kunnen worden vermeden of verminderd (cytostatica). 

n de gezondheidszorg bestaat de behoefte om meer persoonsgerichte diagnostiek en gepersonaliseerde behandeling toe te passen. Met nanotechnologie kunnen we nano deeltjes of nano wagentjes (moleculaire structuren) gebruiken om diagnostische middelen via de bloedbaan ziekteprocessen te laten opsporen. Zo is het ook mogelijk om die nanodeeltjes of nanowagentjes te beladen met
en therapeuticum (geneesmiddel) en naar een aangedaan orgaan of weefsel te sturen en daar direct effect te sorteren. Dat voorkomt onnodige bijwerkingen in het lichaam (systeem) zoals bv. bij cytostatica kuren. De hoeveelheid werkzaam therapeuticum kan dan nauwkeuriger worden afgestemd op het te bereiken effect waardoor verdunning in de bloedbaan en verlies bij opname in het maag-darmkanaal kunnen worden vermeden. Dat is kostenbesparend en kan tevens een tijdswinst opleveren. Vraag daarbij is wel hoe veilig het gebruik van nanodeeltjes is en wat de kosten zullen zijn bij toepassing in de gezondheidszorg?

Deze cursus wil inzicht geven in de mogelijkheden die nanotechnologie in de gezondheidszorg kan bieden.

De cordinatoren van de cursus waren: Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers

.