Programma
donderdag 19 september 2019
Tijd: 15.00
Locatie:
donderdag 19 september 2019
Naar een toekomstbestendig energiesysteem. Openingslezing Groningen 2019
Prof. dr.AJ.M. (Ton) Schoot Uiterkamp

De traditionele manieren waarop de mensheid in haar energiebehoeften voorzag zijn niet vol te houden. We moeten dus naar echt duurzame energiesystemen, maar hoe doen we dat? 

Rand 300.000 jaar geleden gebruikten mensen al hout om vuur te maken. Zeer lang bleven natuurproducten als hout en turf de voornaamste energiebronnen. Dat veranderde rand 1800 bij het begin van de industriele revolutie in Engeland. Er was niet genoeg hout en turf meer om aan de sterk toegenomen vraag aan energie te voldoen. De fossiele energiebron steenkool deed zijn intree. Het was de eerste grote zgn. energietransitie en het zou niet de laatste zijn. Nu, ruim tweehonderd jaar later draait de wereldeconomie nog steeds grotendeels op fossiele energiebronnen.
Om veel redenen, zoals klimaatverandering, vervuiling en uitputting van fossiele bronnen, moet daar verandering in komen. Hoog tijd dus voor de transitie naar echt duurzame onuitputtelijke energiebronnen zoals zon en wind. Maar dat gaat niet zomaar, want benutting van zon en wind vraagt veel ruimte en verder zijn zon en wind ook niet altijd beschikbaar als ze nodig zijn. Ook waren er in 1800 “slechts” een miljard mensen op de wereld en in 2050 zijn het er misschien wel tien miljard. En die maken allemaal aanspraak op een goede energievoorziening. En ten slotte, we zijn we niet alleen op
de wereld, we delen deze planeet met miljoenen andere soorten die ook ruimte en voorzieningen nodig hebben.

.