Programma
dinsdag 3 oktober 2023
Tijd: 14.00-16.00
Locatie:
dinsdag 3 oktober 2023
Voorbereiden op het levenseinde
Prof. dr. B. Meyboom-de Jong

Praten over het levenseinde, vooral over de eigen dood, is voor veel mensen taboe. Ouderen willen graag zelf de regie houden in de laatste levensfase. Daartoe kunnen ze hun wensen kenbaar maken en vastleggen. De dood komt veelal anders dan gedacht, maar het is prettig voor nabestaanden en zorgverleners als ze de wensen van betrokkene kennen. 

In deze cursus wordt u geïnformeerd over diverse aspecten vanhet levenseinde, zoals reanimatie, euthanasie, orgaandonatieen vastleggen van uw wensen in een levenstestament of een wilsverklaring met jaarlijks updates na bespreking met de naasten.

In het eerste college wordt informatie gegeven over de belangrijke ‘praktische’ aspecten, zoals het levenstestament, de wilsverklaring en het behandelverbod. In de daaropvolgende colleges gaan we nader in op palliatieve zorg, die niet op genezen is gericht maar op verlichten van klachten en behoud van welzijn en komt de hospicezorg aan bod. Daarna wordt euthanasie met de voorwaarden en dilemma’s besproken. Na een college over rouw wordt aandacht gegeven aan de kijk op het levenseinde vanuit een andere levensbeschouwing. Tot slot een filosofische afronding over hoe we ons verhouden tot onze dood. In ‘De toekomst van het sterven’ onderzoekt Huijer onze omgang met veroudering en de dood, zowel op persoonlijk als maatschappelijk en politiek vlak.
Na elk informatief hoorcollege is ruimte voor discussie met de deelnemers.

.