Programma
zondag 31 december 2023
Tijd:
Locatie:
zondag 31 december 2023
jaarverslag 2023

Jaarverslag-2023, Senioren Academie Sociëteit

 

Leden: groei in aantal

Aan het eind van 2023 stonden er 111 personen op de ledenlijst van de SAS, dat is ongeveer 20 leden meer dan vorig jaar, 2022. Er waren ook afmeldingen, door verhuizing maar meest door lichamelijk ongemak van allerlei aard van leden of door taken elders, bij voorbeeld mantelzorg zodat presentie moeilijk zo niet onmogelijk werd. Met afhakende leden werd namens het bestuur gecorrespondeerd, elk met een dankwoord voor het lidmaatschap van de SAS en met beste wensen voor de toekomst.

Ondanks de gemiddeld gevorderde leeftijd van de leden is er geen terugloop geweest in het ledental, en dat kwam door aanwas van meest jongeren: actieve benadering van oud-docenten en ex-onderzoekers van de RuG en de Hanze-hogeschool bleek zeer effectief om het ledental op peil te houden en later in het jaar zelfs te doen stijgen. Ook het aantal leden dat acte-de-présence gaf bij de maandelijkse bijeenkomsten steeg, naar gemiddeld 25 a 30; steeds meer leden volgden de lezingen online, tot 10 aan toe.

Mond-tot-mondreclame maken werkt dus, maar onze Sociëteit onder de aandacht brengen van met emeritaat gaande hoogleraren en met pensioen gaande UD’s en UHD’s van de RuG kan veel beter, namelijk  door die mensen voorafgaande aan hun afscheid informatie te verschaffen over de SAS. Immers, nog steeds ontgaat het docenten, ook die van de noordelijke Hogescholen, dat er een Senioren Academie Societeit bestaat. Hen moet duidelijk gemaakt worden dat deze societeit al sinds 2013 het belangrijkste forum is voor  het ontmoeten van andere oud-docenten en -onderzoekers van de universiteit en van de hogescholen in het noorden. Elke maand is er een SAS-middagbijeenkomst (ook online  te volgen) waarbij een van de leden  een lezing geeft over het eigen of een ander vakgebied; tijdens de nazit is er tijd voor discussie en voor onderling contact.

Vermeld kan nu ook worden dat de SAS een geheel vernieuwde website heeft die in het najaar online kwam.

 

 De bijeenkomsten na de Corona-crisis

De Corona-pandemie was  eind 2022 zo sterk geluwd dat de  maandelijkse lezingenserie kon worden voortgezet zonder restricties van mondkapjes-plicht en afstand-houden,  in het Van Swinderen Huys en later weer in de Loge van Vrijmetselaars, echter daar niet meer op de vertrouwde 2de maandag van elke maand omdat de Loge vaak bezet was voor HOVO-cursussen. Na afloop van elke lezing werd de discussie voortgezet in de ruimtes rond de bar van het van Swinderen Huys en in de cafe-ruimte van de Loge.

 

HOVO en HOVO-cursussen

SAS-leden waren weer actief met bijdragen aan de activiteiten van de SA/HOVO: colleges en lezingen werden voorbereid in het kader van HOVO-cursussen, ook multidisciplinaire. De hoogleraren Segers en Meyboom waren druk met het opstarten van cursussen over onderwerpen die  in 2023 gegeven werden, in overleg met de SA/HOVO-organisatie, en vermeld  in de HOVO-brochures zoals die van “Winter en Voorjaar 2023”.

De door de groep “De impact van de Natuurwetenschappen en Technologie op de Maatschappij” olv Cees Smit Sibinga en Maarten Broekers voorbereide HOVO-cursus “Dilemma’s bij de Klimaataanpak en Energietransitie” liep in het voorjaar af.  Een HOVO-cursus “Revolutie in de Gezondheidszorggericht op de toepassing van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg is in het najaar gegeven. Dat geldt ook voor de door Henk Kauffman en Rob Haaxma  voorbereide cursus “ Hoe leren wij”.

 

 De SAS-bijeenkomsten in 2023

Alle bijeenkomsten werden  ingeleid en gemodereerd door SAS-voorzitter (Prof. Dr.) Ton Schoot Uiterkamp. Zoals boven gemeld: het aantal leden dat aanwezig was schommelde rond de 30 à 35, terwijl het aantal leden dat de lezingen online volgde rond de 5 a 10 was.

de 9de januari: Ton Diercks, titel “Knutselen aan botten en gewrichten: het effect van orthopedische chirurgie op functioneren”

de 13de februari: Frank Abbas, titel “een gezonde mond in een gezond lichaam”

de 13de maart: Bert Boekschoten, titel ”biodiversiteitveranderingen op geologische tijdschaal”

de 17de april (niet de 10de: tweede Paasdag die dag)  over “aspecten van glas” door Wim van Gemert en Henk Kauffman (met intermezzo van Winfried Gieskes over “biogeen silica”)

de 9de mei (niet de 8ste: dat was de dag van het emeriti-diner): Liesbeth Kneppers, titel “de grenzen die ik heb overschreden: bekentenissen van een emeritus“

de 12de juni: Rien Segers, titel: “Taiwan, commentaar op de laatste ontwikkelingen“

de 11de september: Bert de Brock, titel: “Het ontwikkelen van Informatiesystemen: a wholistic Approach“

de 9de oktober,  Hans van Koningsbrugge, titel: “Rusland versus Oekraïne: Sovjet-Unie 2.0?”

de 13de november,  inloop pas om 16:15 uur, einde 18:00 uur: Dr. P.W. (Winnie) Leenes, titel: “De water-voetafdruk van voedsel en energie. Ons watergebruik in de context van de wereldwijde schaarste”

de 12de december: feestlezing bij het 10-jarig bestaan van de SAS door Prof. Dr. Remieg Aerts (Geschiedenis, UvA), titel  „Burgerschap. Over hiërarchie en verhouding in de negentiende eeuw“,

locatie de prachtige bovenzaal van Café de Sleutel (Noorderhaven ZZ 72).

 

Bijeenkomsten van het bestuur van de SAS

Het Bestuur van de SAS vergaderde in 2023 5 maal, afwisselend bij de leden van het Bestuur thuis (bij Ton Schoot Uiterkamp voorzitter, Anneke Mulder-Bakker penningmeester, Dirk-Jan Reijngoud technische assistentie bij lezingen en website-beheer, en Winfried Gieskes, secretaris); in November werd met het SA-bestuur overlegd in de kamer van de directeur van HOVO Noord-Nederland Jacqueline Kampman, en met de nieuwe Rector Magnificus (RM) Jacquelien Scherpen . Thema van het treffen met het SA-bestuur en met de Rector: toelichten van  de SAS-activiteiten en van het beleid, en van de staat van financiën en de begroting van de SAS, en de staat van de bestaande en nog te ontwikkelen HOVO-cursussen.

 

Haren, december 2023

 

De secretaris van de Senioren Academie Sociëteit

 

Winfried W.C. Gieskes

.