maandag 12 april 2021
Oude dichters, nieuwe benaderingen
M. A. (Annette) Harder

In deze lezing wordt een beeld geschetst van de manier waarop nieuwe methoden van onderzoek op het gebied van de literatuur uit de oudheid een verrassend nieuw licht kunnen werpen op teksten die al lange tijd bekend waren en waarover het oordeel van de geleerden vast leek te staan. Hierbij wordt vooral gekeken naar dichters […]

maandag 12 oktober 2020
Arm en Kansrijk. Ervaringen met de internationale ontwikkeling van transfusiegeneeskunde
Cees Th. Smit Sibenga

In 1975 werd tijdens de World Health Assembly in Geneve een eerste Resolutie over gebruik en beschikbaarheid van menselijk bloed voor transfusie aangenomen (WHA28.72 – Utilization and Supply of Human Blood and Blood Products). Met de uitbraak van de HIV/AIDS-pandemie in 1981 bleek de veiligheid van menselijk bloed voor transfusie ernstig te kort te schieten. […]

maandag 14 september 2020
Engels en Marx: de profeten van het kapitalisme?
F. (Frits) L. van Holthoon

Het cliché is dat volgens Marx het kapitaal zichzelf vernietigt. Deze opvatting is onjuist. Marx heeft dat in Das Kapital nooit gezegd. Al in 1857 (10 jaar voor deel 1 van Das Kapital verscheen) heeft Marx al gezien dat het kapitaal niet alleen kan overleven, maar zijn werking kan uitbreiden. Engels heeft kapittels 2 en […]

maandag 9 maart 2020
Het basisinkomen: een fantastisch idee – maar zal het werken?
Jan Oosterhaven

Het idee van een basis-inkomen (BI) is dat het iedereen een bestaansminimum verschaft, zonder enige conditie. Volgens voorstanders heeft de invoering van het BI een groot aantal voordelen. Het neemt de inkomensdrempel weg voor het doen van huishoudelijk- en vrijwilligerswerk en het volgen van opleidingen. Het voorkomt de armoede-, de criminaliteits- en de werkloosheidsval, omdat […]

maandag 10 februari 2020
De zelf-domesticatie van de mens. Selectie tegen agressie.
Robert Haaxma

De mens is een geboren groepsdier die een sterke neiging heeft tot paarvorming, en tevens streeft naar een vreedzame omgang met niet-verwanten. Verder bezit hij taalvermogen en opvallend grote hersenen in verhouding tot het lichaam. Dit respectabele lijstje onderscheidt hem van alle andere primaten. Hoe werd daar ooit de basis voor gelegd? Betoogd zal worden […]

maandag 13 januari 2020
Is de Oostenwind ontembaar? Over China als autocratie, President Xi als keizer en de BRI als economisch leger.
M. (Rien) T.M. Seegers

Het Westen, en dan met name zijn politieke en journalistieke elite, heeft altijd ernstige perceptie-problemen met Oost-Azië gekend. Enkele decennia geleden was het Japan dat in het Westen voor veel angst, onbegrip en Fehleinschätzungen zorgde. Dat liep goed af, zo is de perceptie;  het Japanse rumoer lijkt ‘gelukkig’ weer verstomd. Nu is er echter nieuw […]

maandag 9 december 2019
Volksgezondheid en klimaatverandering: waarneembare effecten!
Cees Th. Smit Sibenga

Klimaatveranderingen zijn onontkoombaar, maar wellicht beheersbaar. Het Parijs Klimaatakkoord van 2015 is met name gericht op het beheersen van de uitstoot van door de mens veroorzaakte broeikasgassen zoals CO2, N2O en methaan. Daar hebben in 2015 alle UN-lidstaten zich aan geconfirmeerd, maar de implementatie blijft ver achter op de beloften. Sinds de jaren 70 lijkt […]

maandag 11 november 2019
Aanloop naar de „Brexit“ en recente ontwikkelingen.
L. (Laurence) W. Gormley

Wordt het een saga zonder einde? Of wordt het een triomf voor Boris Johnson? In andere woorden, „Quo vadis, Britannia?”   Laurence Gormley is Emeritus Hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en Visiting Professor aan het Europa College te Brugge. Van 1990 tot 2 november 2019 was Laurence hoogleraar Europees Recht te Groningen.  Hij […]

maandag 14 oktober 2019
Het netwerk en de functie van propriospinale neuronen, en recente klinische ontwikkelingen bij patiënten met een dwarslaesie.
W.M. (Ineke) Molenaar

Propriospinale neuronen, ook wel ‘interneuronen’ of ‘schakelneuronen’ genoemd, zijn zenuwcellen die geheel binnen het ruggenmerg zijn gelegen. Zij ontvangen prikkels vanuit het lichaam via de ‘perifere’ zenuwen, b.v. ‘pijn,’ en vanuit andere delen van het centrale zenuwstelsel, zoals de grote en de kleine hersenen en de hersenstam. De propriospinale neuronen maken vervolgens contact met andere […]

maandag 9 september 2019
Politieke ontwikkelingen in de USA en analoge ontwikkelingen in sommige Europese landen“.
Doeko F.J. Bosscher

In november 2020 vinden er weer presidentsverkiezingen plaats in de Verenigde Staten. Donald J. Trump zal zich kandidaat stellen voor herverkiezing en door het congres van de Republikeinse Partij als haar kandidaat worden aangewezen. Wie in november 2020 zijn tegenstander (voor de Democratische Partij) wordt is nog helemaal niet te zeggen. Daarover speculeren heeft op […]

.