Programma
dinsdag 9 mei 2023
Tijd: 15:00
Locatie: Van Swinderen Huys
dinsdag 9 mei 2023
Biodiversiteitsverandering op geologische tijdsschaal
Bert Boekschoten

Biodiversiteit is in hoge mate door klimaat en geografie bepaald, en dat zijn, zoals bekend, allesbehalve constante factoren in het aardse systeem. Er traden in het verre en minder verre verleden bovendien  catastrofen op van allerlei aard, die telkens een  deel, soms een zeer groot deel, van de destijds bestaande levensvormen deden uitsterven. De grote geschiedenis van het leven op aarde is dan ook zeer complex, en maar ten dele opgehelderd. De evolutionaire veerkracht was altijd groot, en genoeg om telkens weer op een hoge mate van  biodiversiteit uit te komen. Intussen leidt die biodiversiteit  door concurrentie, door plagen, en andere factoren continu tot uitsterven van soorten, soms massaal, vaak minder drastisch dan in het verleden, maar niettemin opvallend.

Bert Boekschoten werd in 1933 geboren in Hilversum. Hij studeerde te Utrecht paleontologie bij de destijds en nog steeds bekende antropoloog, paleontoloog en geoloog prof. G.H.R. von Koenigswald, ; hij promoveerde aan de rijksuniversiteit van Utrecht  in 1965. Vanaf 1959 werkte hij aan de RUG, na 1980 als hoogleraar. Vanaf 1985 was hij, vanwege academische herstructurering, verbonden aan de VU te Amsterdam, waar hij werkzaam was tot begin 2023. Hij bleef echter in deeltijd werkzaam te Groningen, tot zijn emeritaat aan de RuG in 1998. Zijn onderzoek betrof vooral uitgestorven mediterrane zoogdieren, en koraalriffen wereldwijd. In verband met het laatste nam hij deel aan negen oceaan-expedities.

.