dinsdag 7 juni 2022
Bezoek aan EnTranCe
Wim van Gemert, Jan-Jaap Aue

Het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool (EnTranCe) draagt als lerende en praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan de “beste” toekomstige energievoorziening voor Nederland, ten behoeve van een duurzame samenleving. Door middel van toegepast onderzoek en onderwijs stimuleert EnTranCe duurzame innovaties, samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en verschillende kennisinstellingen.   Het programma ziet er […]

maandag 9 mei 2022
Egypte en de dammen in de Nijl : een verhaal dat niet ophoudt
A. (Ton) J.M. Schoot-Uiterkamp

Tegenwoordig staan er dammen in bijna alle grote rivieren in de wereld. De Nijl, die door elf Afrikaanse landen stroomt en ca 6650 km lang is, vormt daarop geen uitzondering. De  grootste dam in de Nijl is de Zuid Egyptische Aswandam die sinds 1972 in gebruik is . De bouw en het gebruik van die […]

maandag 11 april 2022
Zoektocht naar de betekenis van archeologische concepten en voorwerpen: resultaten van de Groninger opgravingen in Calabrië.
Marianne Kleibrink

Mijn onderzoek heeft sinds kort voor mij een happy end en daarom vind ik het goed om erover te vertellen. Ik zal proberen de meest relevante episoden van mijn zoektocht naar de betekenis van archeologische concepten en voorwerpen te belichten, vooral voor ons niet bestaande entiteiten als de godin Athena — en ook „nimfen“ fascineren […]

maandag 14 februari 2022
Omringd door water: de geschiedenis van de 25 Nederlandse eilanden
Doeko F.J. Bosscher

Afgelopen zomer verscheen bij Uitgeverij Prometheus een boek (922 pagina’s ! ) waarin Jan Bank (emeritus vaderlandse geschiedenis Leiden) en Doeko Bosscher (RuG) de geschiedenis van 25 Nederlandse eilanden behandelen („Omringd door water“). Nederland telt een achttal echte eilanden, of negen als ‘Rottum’ (Rottumeroog en Rottumerplaat) voor twee wordt gerekend. Daarnaast zijn er zeventien voormalige […]

woensdag 15 december 2021
We gaan naar Rome
Bernard H. Stolte
maandag 15 november 2021
Veertig jaar transplantatiegeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen
Maarten J.H. Slooff

Maarten Slooff werd geboren in 1945. Tussen 1971 en 1978 werd hij opgeleid tot chirurg aan het UMCG, waarna hij toetrad tot het team van chirurgen na een gastdocentschap in Newcastle-upon-Tyne in Engeland. In 1980 werd hij benoemd tot chef de clinique van de afdeling chirurgie, promoveerde hij, en in 1989 werd hij benoemd tot […]

maandag 18 oktober 2021
Uitburgeren; nadenken over het levenseinde
Betty Meyboom-de Jong

De titel ‘Uitburgeren’ is ontleend aan een citaat van Dick Swaab, die voorstelde naast een inburgeringscursus voor nieuwkomers een ‘uitburgeringscursus’ te organiseren die alle burgers zouden moeten volgen. Mijn boek ‘uitburgeren’ handelt over wat iedereen kan weten en regelen omtrent het levenseinde. De dood staat ons allemaal te wachten, maar we weten niet hoe en […]

maandag 13 september 2021
Geleefd Geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580
Anneke Mulder-Bakker

Van gewone middeleeuwers zijn nauwelijks geschreven documenten overgeleverd. Hoe zij hun geloof vormgaven in de huiselijke kring en het maatschappelijke leven of hoe zij dachten over de leer van de kerk weten wij dus niet uit de eerste hand. Toch valt daarover wel iets te zeggen. In het  boek dat in zomer van 2021 verscheen […]

maandag 14 juni 2021
Dataverzamelingen op basis van DNA-merkeranalyse in forensisch en medisch onderzoek: beperkingen, mogelijkheden, en gevaren
Gerard te Meerman

Methoden om DNA te analyseren zijn de afgelopen jaren zeer efficiënt geworden. Voor 100 Euro kan men gegevens krijgen van een miljoen posities op het eigen DNA, en voor € 500 zijn alle basen van menselijk DNA te bepalen (“sequencen”).  Genetische data-bases zijn nu gemeengoed  in forensisch onderzoek, en gekoppeld aan stamboomgegevens die toegankelijk zijn […]

maandag 10 mei 2021
Hovelingen tegen wil en dank. De Florentijnse burgerelite en de Medici-groothertogen van Toscane (1532-1600)
Henk Th. van Veen

Het cliché wil dat de geschiedenis van het Florentijnse patriciaat eigenlijk ophield toen in 1532 het Medici-hertogdom en later groothertogdom van Toscane werd gevestigd. De eens zo trotse en zelfbewuste burgers zouden zijn gedegradeerd tot slaafse hovelingen die alleen uit waren op landgoederen en adellijke titels. In mijn lezing zal ik laten zien dat de […]

.