Programma
maandag 12 februari 2024
Tijd: 15:00
Locatie: House of Connections
maandag 12 februari 2024
Hoe wil je worden herinnerd? Nalaten als ontdekkingsreis naar eigen waarden.
Geert Sanders

Alvorens op de hier boven gestelde vraag tot antwoorden te komen, wordt u meegenomen op het terrein van de psychologie van de menselijke levensloop. Welke fasen zijn hierin te onderscheiden? En wat zijn de belangrijkste kenmerken die bij elke fase horen?

In de levensfase van rijpheid is er vaak sprake van het bewustzijn dat zich uit in de volgende inzichten, zoals verwoord door de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr:

“Heer, geef mij de rust de dingen die ik niet kan veranderen, te accepteren; de moed de dingen te veranderen die ik kan wijzigen; en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Als mens zijn wij een schakeltje in een onmetelijke menselijke keten. Onze voorouders hebben ons op allerlei terreinen dingen nagelaten.

Nu is de beurt aan ons. Zijn wij ons hiervan bewust? Houdt ons de vraag bezig: “zullen de na ons komende generaties ons goede voorouders vinden”?

En wat is er dan zoal nodig voor het realiseren van een goed voorouderschap?

Om het een en ander concreet te maken, zal Kim Evertz zich in ons midden bevinden. Kim is Development Manager van de Stichting Ubbo Emmius Fonds van de RuG.

Curriculum vitae: Geert Sanders:

 

Geboortedatum:        3 augustus 1942

Geboorteplaats:          ’s-Hertogenbosch

Opleiding:                   Gymnasium alpha aan St. Thomascollege te Venlo; studie psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (kandidaatsexamen) en de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal Cum Laude in de Sociale – en Organisatiepsychologie).

Promotie:                    Op 6 oktober 1977 gepromoveerd op het proefschrift ‘Het Gewone en het Bijzondere van de Homoseksuele Leefsituatie’ bij Prof. Dr. H.A. Hutte.

Loopbaan:                   Van 1 juli 1964 tot 1 augustus 2007 werkzaam aan de RuG, respectievelijk verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (1964-1984), de Faculteit Bedrijfskunde (1984-2007) en het Bureau van de RuG (1998-2007).

Specificatie:

Van 1 september 1994 tot 1 september 1996 ook werkzaam als deeltijd-hoogleraar aan de Universität Bremen met als leeropdracht ‘Intercultural Business Cooperation’.

Van 1 april 1999 tot 1 augustus 2007 als hoogleraar ‘Organizational Culture and Interorganizational Cooperation’ werkzaam aan de Faculteit Bedrijfskunde.

Van 1 januari 1998 tot 1 augustus 2007 werkzaam als eerste directeur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds voor Relatiebeheer en Fondsenwerving.

Van 1 april 2012 tot 2018 werkzaam als hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit met als leeropdracht ‘Academic Entrepreneurship – Institutional Advancement’.

Vanaf 1 januari 2023 medewerker Vluchtelingenwerk Nederland op de locatie AZC Uithuizen.

Expertise-gebieden:   Sociale seksuologie, levenscarrières, organisatieculturen (samen met Geert Hofstede), veranderingsmanagement, relatiegerichte fondsenwerving.

Publicaties:                 Zestal Nederlandstalige boeken; meer dan honderd artikelen in tijdschriften, zowel Nederlands- als Engelstalig. Speciale vermelding hierbij van het artikel door Hofstede, Neuijen, Ohayv en Sanders ‘Measuring Organizational Cultures’ in Administrative Science Quarterly (June 1990, pp. 286 – 316).

(Co)promotorschappen:       

Tiental: Tijhuis, Meijer, Neuijen, Anees Ali, Grotenhuis, Wolpert, Nan, Brockmöller, Vrijlandt, Kievit.

Bestuurlijke functies: O.a. voorzitter SER Noord Nederland, voorzitter Raad van Toezicht van Lentis en van FPC Van Mesdag, voorzitter Raad van Toezicht Water Laboratorium Noord, bestuurslid Zorg Innovatie Forum.

Passie voor:                O.a. maken van lange afstand wandelingen, luisterend oor bieden aan mensen die bij mij binnenlopen, mij verdiepen in biografie en werken van componisten, vrij zijn van surveillance via internet (social media, mail, messages).

.