Programma
maandag 14 december 2015
Tijd: 15.00
Locatie: Van Swinderen Huys
maandag 14 december 2015
Beïnvloeden klimaten de vrijheden in de wereld?
Evert van de Vliert

De aarde hoeft maar een klein beetje af te koelen of op te warmen om alle menselijke vrijheden te bevriezen of te verbranden. Naarmate we rijker zijn kunnen we het iets langer volhouden, meer niet. Op grond van deze axioma’s is de laatste decennia vanuit de RuG een serie onderzoeken gedaan naar de invloed van de klimaat-economische omgeving op de maatschappelijke vrijheden in 174 landen. Onderzocht zijn “freedom from want, freedom from fear, freedom of expression and participation, freedom from discrimination, and freedom to develop and realize one’s human potential”. In gematigde klimaten blijkt het voor de realisering van die vrijheden niet veel uit te maken hoe arm of rijk een bevolking is. Koudere en warmere klimaten, daarentegen, ondermijnen vrijheden waar men armer is maar versterken vrijheden waar men rijker is.

.