Programma
donderdag 6 oktober 2011
Tijd: 15.00-17.15 uur
Locatie:
donderdag 6 oktober 2011
Bewustzijn in wording (2) Toekomst van de mensheid, de evolutie gaat door
em. Prof. dr. Dick K.F. Meijer, em. Prof. Hans Mooij, Ors. Fred Luider, Dr. Fred Keijzer, Dr. C.M. van der Zant, em. Prot Henk Kauffman, em. Prot Albert Gramsbergen, em. Prot Jan Engberts, em. Prof Pieter J. van Strien, Drs. Katalin Herzog, Remco Ekkers, em. Prof Walter Schonau en Prof. Mary Kemperink.

In deze cursus, een vervolg op de HOVO-cursus ‘Bewustzijn in wording (1)’ in 2009, wordt de vraag gesteld hoe de mens en dus het menselijk bewustzijn zich in de komende eeuwen zou kunnen ontwikkelen.

Wie de afgelopen 50 jaar overziet, kan alleen maar vaststellen dat er sprake is van een exponentiele groei van technologie: de enorme toename van het snelverkeer, de impact van de computer en internet, de verkenning van het universum, de brede toepassing van de chemie de genetische revolutie en ook het sterk verbeterde inzicht in de microwereld van elementaire deeltjes …Welke lange- termijn effecten hebben deze ontwikkelingen? De klemmende vraag is: hebben we zelf nog wel grip op deze ontwikkelingen en hun lange termijn gevolgen en waar blijft hierbij, in de om zich heen grijpende cyberspace, de menselijke factor? Lopen we wat betreft de ethische aspecten van deze ontwikkelingen, niet voortdurend achter de feiten aan? Kunnen we de wereld, als ons gezamenlijk product, met een gerust hart aan onze kinderen en kleinkinderen nalaten? In de cursus komen vragen aan de orde als: is de toekomstige maatschappij alleen nog maak- en beheersbaar door de toevlucht te nemen tot een totale technologische controle naar het model van Orwells roman 1984 en zal een elite haar toevlucht nemen tot genetische verbetering en/of tot een combinatie van mens en machine in een nieuw tijdperk van cyborgs? Zullen we het kader kunnen scheppen om verantwoord te werken aan een van de dromen van de mensheid: verlenging van de levensduur, inclusief een grotere kwaliteit van leven? Hoe evolueert in dit verband het individueel c.q collectief menselijk bewustzijn en wie worden eigenlijk onze opvolgers in de biologische en culturele evolutie ? Er zijn veel aanwijzingen dat de jachtigheid van onze westerse cultuur de behoefte aan bezinning en reflectie zal doen toenemen. Spirituele methoden en systemen, zoals meditatie, raken geleidelijk ingeburgerd.

Deze cursus beoogt kortom de te verwachten korte- en lange termijn ontwikkelingen te schetsen en zal ons met een spectrum van technologische en intellectuele uitdagingen confronteren.

De cursuscoördinatoren zijn Prof. dr. Dick K.F. Meijer, em. Prof. dr. Albert A. Gramsbergen

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2011-bewustzijn in wording

.