Programma
donderdag 29 oktober 2009
Tijd:
Locatie:
donderdag 29 oktober 2009
Bewustzijn in wording (1)

Een multidisciplinaire kijk op het wonder van de mogelijkheid om van onszelf en de wereld bewust te worden.
Wijsheid kan niet onderwezen worden. We moeten haar zelf ontdekken op een reis die niemand voor ons kan ondernemen, in een poging die geen mens ons kan besparen. De bouw van ons brein, deze fantastische informatieverwerkende machine, is bepalend voor onze exploraties, onze grenzen, ons doen en laten en ook onze zelfkennis. Zijn wij onze hersenen en zit ons lichaam in ons hoofd? Een van de grootste raadselen daarbij is ons’zelfbewustzijn’: hoe leiden onze subjectieve gevoelens en keuzes tot materiele gevolgen? Is het ‘ik gevoel’ een illusoire constructie, zoals een autobiografie die steeds naar behoefte wordt bijgesteld? Wetenschappers beseffen steeds meer dat de grenzen aan het weten mede worden bepaald door de leemten in de kennis van het menselijk bewustzijn. Hoe nemen we de werkelijkheid waar en hoe be”invloeden we haar door onze waarneming? Ons bewustzijn kan wellicht nooit het mysterie ervan finaal oplossen, maar we kunnen er wel verder in doordringen. In dit opwindende avontuur raken wetenschappelijke en metafysische domeinen elkaar, in een ultieme poging tot verdere evolutie van het leven.

.

De cursus coördinatoren waren: Prof. dr. D.K.F. Meijer, Prof. dr. A. A. Gramsbergen en Prof. dr. H.F. Kauffman

.

Het volledige programma is via onderstaande link in te zien:

najaar 2009-bewustzijn in wording

.