Programma
dinsdag 7 juni 2022
Tijd: 15.00
Locatie: Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool
dinsdag 7 juni 2022
Bezoek aan EnTranCe
Wim van Gemert, Jan-Jaap Aue

Het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool (EnTranCe) draagt als lerende en praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan de “beste” toekomstige energievoorziening voor Nederland, ten behoeve van een duurzame samenleving. Door middel van toegepast onderzoek en onderwijs stimuleert EnTranCe duurzame innovaties, samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en verschillende kennisinstellingen.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

14.30 – 15.00 inloop met koffie.

15.00 – 16.30 programma met

(i) Introductie door leading lector Dr. Ir. Wim van Gemert: achtergrond en argumentatie van het initiatief van EnTranCe in relatie tot energietransitie, en uitleg over de link tussen academisch en toepassingsgericht onderzoek.

(ii) Presentatie door Directeur EnTranCe Jan-jaap Aue: aandacht voor de huidige discussie betreffende de plaatsbepaling van R&D in het hoger onderwijs enerzijds en aan de universiteit anderzijds; uitleg over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof binnen de energietransitie en de rol van EnTranCe daarin.

(iii) Rondleiding over het EnTranCe-terrein.

(iv) Afsluiting officiële deel.
16.30 – 17.00 nazit met fris en klein hapje.

 

Wim J.T. van Gemert werd opgeleid tot chemisch technoloog  aan de TU Eindhoven; hij bekroonde de opleiding met een promotie. Na een periode van milieu technologisch onderzoek bij TNO volgde een aanstelling bij de Gasunie, waar hij lang betrokken is geweest bij innovatie in de aardgas-technologie, in meerdere functies. Van 2006 tot 2018 was hij leading lector op het thema “energie en transitie” bij de Hanzehogeschool; resultaten zijn o.a. RenQi (lab) en EnTranCe.

 

Jan-Jaap Aue is directeur van EnTranCe en tevens lector energietransitie aan de Hanzehogeschool.

.