Programma
vrijdag 19 september 2008
Tijd:
Locatie:
vrijdag 19 september 2008
Cognitie in Kunst en Wetenschap

In “Cognitie in kunst en wetensehap” willen we, vanuit verschillende disciplines, de dichotomie die verondersteld wordt te bestaan tussen kunst en wetenschap ter discussie stellen. Dit zal gebeuren door in zowel kunst als wetenschap het experiment centraal te stellen.
Bij zowel kunst als wetenschap komt het creatieve proces tot stand door een interactie met de omgeving. Middels experimenten bevragen beide hun omgeving, ten einde tot nieuwe samenhangen, verklaringen en betekenissen te komen. Daardoor wordt de tegenstelling, die in de westerse wereld tot voor kort zo vanzelfsprekend leek, op zijn minst gerelativeerd. lnteractie met de wereld bepaalt zo de betekenis van nieuwe taal en beelden die een cultuur verrijken.

.

De cursusleiders waren Ronald Hünneman en Prof. dr. Ch. Wildevuur

.

Deze capita is een derde in de cyclus, waarin de eerst getiteld was “Liehaam en Geest” (najaar 2006), en de tweede “Cultuur en Cognitie” (najaar 2007).

.

Het volledige programma is te vinden in onderstaande document:

najaar 2008-cognitie in kunst en wetenschap plus symposium

.