Programma
woensdag 2 november 2016
Tijd: 14.00-16.00
Locatie:
woensdag 2 november 2016
De impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij (2): lnnovatieve toepassingen in de gezondheidszorg

Dat de medische mogelijkheden voor het stellen van diagnosen en het ontwikkelen van behandelingen sterk door technologie warden beïnvloed is altijd onderkend. De vraag is steeds of door de technologie van het moment betere diagnoses kunnen worden gesteld of betere behandelingen kunnen warden verricht dan voorheen. 

Gedurende de laatste decennia zijn er natuurwetenschappelijke en technische ontwikke­lingen geweest, zoals de ‘imaging’ technologie (MRI, CT scan) en de informatica, die de geneeskunde in grote mate hebben veranderd en het lijkt er op, dat dit in de toekomst nog veel verder zal gaan. De bedoeling van deze cursus is daar enig licht op te werpen. Tijdens de cursus zal het centrale zenuwstelsel met de zintuigen (gezicht, gehoor, gevoel en beweging) aan de orde komen.

De coördinatoren voor de cursus waren: em. prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en em. prof. dr. K.L. Leenders

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2016-innovatieve toepassingen gezondheidszorg

.