Programma
vrijdag 30 oktober 2015
Tijd:
Locatie:
vrijdag 30 oktober 2015
De impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij (1): De energie van de toekomst
prof. dr. Kees J.C. Hummelen, em prof. dr. Dik 0. Boerma, prof. dr. Andre P.C. Faaij,

Er bestaat een wijdverspreide bezorgdheid over de toekomst van de aarde in verband met de aanwezige en toenemende klimaatsverandering. In deze cursus gaan we na of er realistische oplossingen voor dit probleem zijn die tijdig kunnen worden ingevoerd. 

Onderwerpen: verschillende mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van beschikbare energiebronnen en hun mondiale toepasbaarheid – zonne-energie, windenergie, biomassa,problematiek van opslag. Kernenergie gegenereerd met de veelbelovende ‘gesmolten zout’ kernreactor lijkt, in combinatie met andere duurzame bronnen, een oplossing te bieden voor de beheersing van milieu verontreiniging (CO2, kernafval,water). Deze centrales produceren een fractie aan langlevend kernafval en annihileren bestaand langlevend afval. Er lijkt voldoende brandstof aanwezig voor de komende millennia. De energie zal goedkoper zijn dan energie opgewekt met fossiele brandstoffen en andere thans gebruikte energiebronnen. Deze reactoren zullen veel eerder beschikbaar zijn dan reactoren gebaseerd op kernfusie. Hoe deze mogelijkheden op grote schaal operationeel te maken is een ander probleem, met name in de grote groep laagste inkomenslanden. Welke basis infrastructuren zijn daarvoor nodig en hoe kan de kennisoverdracht het beste vorm worden gegeven?

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2015-energie vd toekomst

.