Programma
donderdag 30 september 2010
Tijd: 13.15-15.00 uur
Locatie:
donderdag 30 september 2010
De kredietcrisis, hoe kwamen wij erin en hoe komen wij eruit?
Prof. dr. F.L. van Holthoon, Prof. mr. drs. J.T. Degenkamp, Prof. dr. E. Sterken, Prof. dr. A. Nentjes, Prof. dr. A. Cools en Prof. dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp

Crises zijn (haast) van alle tijden. Maar de huidige financiele en economische crisis is de grootste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Ongekende hoeveelheden geld zijn in rook opgegaan, mensen raakten en raken hun baan en soms ook hun huis kwijt; kortom een groat maatschappelijk drama.

.

In deze cursus zal worden geprobeerd een duidelijk overzicht te geven van de feitelijke ontwikkelingen en van de mogelijk achterliggende oorzaken van de crisis. Ook zal worden geschetst hoe door verschillende partijen (overheden, ban ken etc.) op de ontwikkelingen is gereageerd. Die reacties zullen van commentaar worden voorzien door de docenten diede colleges zullen geven. Maar ook zal aandacht gegeven worden aan de vraag wat er moet gebeuren om een herhaling van deze crisis te voorkomen. Waarbij uiteraard de vraag is of het wel mogelijk dit soort crises geheel te elimineren. De achterliggende vraag is of de internationale economische orde wel beheersbaar is wanneer de onderscheiden landen uit blijven gaan van een groeiscenario. This Time is different is de titel van een boek, waarin de relatie wordt nagegaan tussen staatsschulden en financiele crises. De schrijvers constateren dat het steeds hetzelfde liedje is. Men geeft de fouten gemaakt in het verleden toe en is vol vertrouwen dat men die in die toekomst kan voorkomen. Als de crisis dan toch optreedt zegt men: ja maar deze crisis is dan ook heel anders. Die konden we niet voorzien. Misschien kunnen we a Ileen een volgende crisis voorkomen als we serieus werk maken van een duurzaamheidscenario. Kortom een groot aantal vragen, en hopelijk een redelijk aantal antwoorden op een van de grote problemen van onze tijd.

.

De cursuscoördinatoren zijn prof. dr. F.L. van Holthoon en prof. dr. J.T. Degenkamp

.

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2010-kredietcrisis

.