Programma
maandag 11 mei 2015
Tijd: 15.00
Locatie: Van Swinderen Huys
maandag 11 mei 2015
Een heropgraving van het koningsgraf van Horemheb in het Dal der Koningen en een herzienng van de chronologie van het Oude Egypte
Jaap van Dijk.

Het koningsgraf van Horemheb werd in 1908 ontdekt en opgegraven door een rijke Amerikaanse zakenman en amateur-Egyptoloog, Theodore Davis. Die ‘opgraving’ was zelfs naar de maatstaven van die tijd van rampzalig slechte kwaliteit en heel veel belangrijke informatie is daarbij verloren gegaan. Gelukkig hebben Davis en zijn team destijds besloten een groot deel van het aangetroffen puin niet buiten het graf te dumpen, maar in ‘lege’ ruimtes in het graf zelf. Dat bood Prof. Geoffrey Martin (Cambridge) en mijzelf de gelegenheid het graf opnieuw te onderzoeken en de puinhopen van Davis nauwkeurig op te graven, met verrassend resultaat. Horemheb, opperbevelhebber van het Egyptische leger en van niet-koninklijken bloede, was aan het eind van de 18e Dynastie, kort na de dood van Toetanchamon (eind 14e eeuw v.Chr.), door een verkapte militaire coup aan de macht gekomen. Over de vraag hoe lang hij geregeerd heeft wordt door Egyptologen al meer dan een eeuw gestreden. Deze vraag kan dankzij de nieuwe opgraving nu definitief beantwoord worden.

.