Programma
maandag 9 mei 2022
Tijd: 15.00
Locatie: Vrijmetselaarsloge L ‘Union Provinciale
maandag 9 mei 2022
Egypte en de dammen in de Nijl : een verhaal dat niet ophoudt
A. (Ton) J.M. Schoot-Uiterkamp

Tegenwoordig staan er dammen in bijna alle grote rivieren in de wereld. De Nijl, die door elf Afrikaanse landen stroomt en ca 6650 km lang is, vormt daarop geen uitzondering. De  grootste dam in de Nijl is de Zuid Egyptische Aswandam die sinds 1972 in gebruik is . De bouw en het gebruik van die kolossale dam  heeft veel gevolgen gehad en daar zal nader op worden ingegaan. Het zeer droge Egypte ligt aan de monding van de Nijl  en de rivier is haar enige zoetwaterbron van betekenis. Egypte bemoeit zich dan ook van oudsher met alle handelingen van bovenstroomse landen die de toevoer van Nijlwater naar Egypte kunnen beïnvloeden. In februari 2022 begon de stroomleverantie van de nieuwe Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). De betekenis van deze dam voor Ethiopië en Egypte komt dus ook aan de orde.

 

Ton Schoot Uiterkamp, geboren in 1944, studeerde scheikunde aan de RuG. Na zijn promotie  (onderwerp: spectroscopie van koperhoudende eiwitten) in 1973 werkte hij  twee jaar als associate expert in science education aan het Regional UNESCO Office for the Arab States in Cairo. Hij was vervolgens in de USA postdoc aan de Universiteiten van Yale en Harvard; aan die laatste universiteit was hij programmadirecteur aan de Harvard School of Public Health. Daarna werkte hij van 1982 tot 1991 bij TNO in Delft, eerst als hoofd van het Bureau Milieuprojecten en vervolgens als hoofd van de Afdeling Biologie. Van 1991 tot 2009  was hij hoogleraar Milieukunde aan de RUG. Na zijn emeritaat in 2009 bleef hij professioneel actief, onder meer als docent bij de MSc opleiding Energy and Environmental Sciences(EES) die onderdeel is van het RuG-instituut ESRIG (Energy and Sustainability Research Institute Groningen).

.