Programma
maandag 10 april 2017
Tijd: 15.00
Locatie: Van Swinderen Huys
maandag 10 april 2017
Evolutionaire Geneeskunde. ‘Nothing in medicine makes sense except in the light of evolution’.
Frits A.J. Muskiet

Frits Muskiet heeft een warme belangstelling voor evolutionaire geneeskunde en stelt dat terugkeer naar de leefstijl van onze Paleolithische voorouders de enige effectieve manier is om typisch westerse ziektes te voorkómen, door sommigen ook wel genoemd “healthy aging”.  Terugkeer” kan bestaan uit het kiezen van de juiste voedingsmiddelen in de supermarkt, het bezoeken van een fitness centrum en rekening te houden met de andere vier belangrijke leefstijlfactoren, te weten: chronische stress, chronisch slaapgebrek, bacteriële flora in de darm en milieuverontreiniging, waaronder roken en fijnstof. Alleen op deze manier kan de harmonie tussen onze omgeving en ons oeroud genetisch materiaal worden hersteld. Hiermee geven we blijk dat we ook daadwerkelijk begrepen hebben wat Darwin bedoeld heeft.

Frits A.J. Muskiet (1950) studeerde Biochemie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 1979 promoveerde hij in de Wiskunde & Natuurwetenschappen op “catecholaminen-producerende tumoren”. In 1980 werd hij ingeschreven in het Nederlands specialistenregister voor erkende Klinisch Chemici. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar Pathofysiologie en Klinische Chemische Analyse bij de Wiskunde & Natuurwetenschappen van de RuG en als Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Medische Wetenschappen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tot nu toe was hij betrokken bij 30 promoties en hij is (co)auteur van meer dan 260 PubMed geregistreerde publicaties. Na zijn emeritaat in 2015 is hij actief gebleven in zijn vakgebied.

.