Programma
maandag 13 november 2017
Tijd: 15.00
Locatie: Van Swinderen Huys
maandag 13 november 2017
Glas en de Verlichting
Henk F. Kauffman

Het centrale thema van deze lezing behandelt de ontwikkeling van het doorzichtige glas in West-Europa. De toepassingen daarvan door middel van glazen instrumenten zal aanleiding zijn tot een paradigma wisseling in het wetenschappelijke denken en mede aanleiding zijn tot de maatschappelijke en culturele veranderingen die later bekend zullen worden als De Verlichting

Henk F. Kauffman (1939) studeerde Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1974 promoveerde op zijn Thesis “The respiratory Chain of Azotobacter vinelandii”. HFK is sinds 1974 verbonden aan de RUG waar hij het laboratorium voor Allergologie en Longziekten aan het UMCG gestalte gaf. Veel samenwerkingsverbanden ontstonden met de Afdelingen Allergologie, Longziekten, en andere disciplines. Uit deze samenwerking  met de collegae en promovendi ontstonden meerder internationale publicaties en werden hoofdstukken in leerboeken gepubliceerd (> 200). Na zijn benoeming tot hoogleraar (2004) bleef HFK nog aan het UMCG werkzaam voor de opbouw van de Internationale betrekkingen voor Chronische Ziekten aan het UMCG (2009).  In dit kader begeleidde hij als moderator ook groepen studenten uit China die aan het UMCG werkzaam waren als PhD fellow.

.