Programma
maandag 14 oktober 2019
Tijd: 15.00
Locatie: Van Swinderen Huys
maandag 14 oktober 2019
Het netwerk en de functie van propriospinale neuronen, en recente klinische ontwikkelingen bij patiënten met een dwarslaesie.
W.M. (Ineke) Molenaar

Propriospinale neuronen, ook wel ‘interneuronen’ of ‘schakelneuronen’ genoemd, zijn zenuwcellen die geheel binnen het ruggenmerg zijn gelegen. Zij ontvangen prikkels vanuit het lichaam via de ‘perifere’ zenuwen, b.v. ‘pijn,’ en vanuit andere delen van het centrale zenuwstelsel, zoals de grote en de kleine hersenen en de hersenstam. De propriospinale neuronen maken vervolgens contact met andere neuronen in het ruggenmerg, zoals de motoneuronen die de spieren aansturen. Propriospinale verbindingen spelen een belangrijke rol bij het tot stand brengen van bepaalde bewegingspatronen, zoals lopen. Neuro-anatomisch en -fysiologisch onderzoek heeft inzicht gegeven in de organisatie van het propriospinale systeem bij proefdieren. Dit heeft vervolgens geleid tot klinische toepassingen bij patiënten met een dwarslaesie.

 

Ineke Molenaar begon haar studie geneeskunde in 1969 aan de medische faculteit van de Erasmus-Universiteit in Rotterdam; in het derde studiejaar 2 trimesters full-time ‘keuzepracticum’ neuro-anatomie en in 4e en 5e studiejaar student-assistent neuro-anatomie en het bijbehorende onderwijs. Van 1974 tot 1977: Promotieonderzoek neuro-anatomie met promotie in 1977: An anatomical study of the propriospinal connections in the cat (Prof. Dr.H.G.J.M. Kuijpers was de promotor). In 1978 deed Ineke artsexamen, waarna onderzoek gedaan werd aan humane hersencellen in weefselkweek aan de University of Pennsylvania, Philadelphia. Vanaf  1979 (tot 1983): opleiding pathologie (RUG/AZG) met onderzoek  aan non-Hodgkin-lymfomen. Daarna staflid neuropathologie en oncopathologie (aangesteld door de stichting Kinderoncologie Groningen). Een sabbatical year neuropathologie diagnostiek en onderzoek van kinderhersentumoren volgde  (aan de University Hosp. Philadelphia en Children’s Hosp. of Philadelphia). Van 1994 tot en met 2000: hoogleraar (neuro)pathologie (J.K. de Cock-stichting), Onderzoek kinder(hersen)tumoren en tumoren van de weke delen en bot.  Van 2000 tot 2015 hoogleraar Medisch Onderwijs (Coördinator wetenschappelijke scholing, Geneeskunde en Tandheelkunde en docentprofessionalisering, met focus op de ontwikkeling Basiskwalificatie onderwijs (BKO).

.