Programma
vrijdag 24 september 2010
Tijd: 15.15-17.00 uur
Locatie:
vrijdag 24 september 2010
Lateralisatie en cognitie: enerzijds/anderzijds/wederzijds
em. Prof. dr. Jan Minderhoud, em. Prof. dr. Charles Wildevuur, Prof. dr. Andre Aleman, Prof. dr. Ton Groothuis, Prof. dr. Jaap Koolhaas, Dr. Jeroen Bakkers, em. Prof. dr. Jos Dibbets, em. Prof. dr. Wilke van Delden, em. Prof. dr. Henk F. Kauffman, Dr. Rik Smits, Dr. John van der Kamp, Drs. Ronald Hiinneman, Prof. dr. Joost van Baak, em. Prof. dr. Henk Hillenaar, Dr. Joke Hermsen, Prof. dr. Henk Barendregt, Prof. dr. Ba rend van Heusden, Dr. Jeroen Bartels, Prof. dr. Petran Kockelkoren, Dr. Remco Ekkers, em. Prof. dr. Anke Bouma en Prof. dr. Bert Otten.

In de voorgaande Capita Selecta cursussen onderzochten we hoe al ons kennen een belichaamd kennen is (2006), vervolgens hoe ons belichaamde brein steeds in interactie is met onze leefwereld, tekens ontwikkelt en betekenis schept in het voortdurende cognitieve proces dat we cultuur noemen (2007), en daarna hoe de bijzondere creativiteit van onze cognitieve vermogens tot uitdrukking komt in kunsten en wetenschap (2008).

.

Dit jaar onderzoeken we het verbazingwekkende fenomeen dat ons belichaamde, in de wereld verankerde en zich aanpassende, creatieve brein ook nog eens blijkt te functioneren in een constante dialoog tussen de twee helften waaruit het is opgebouwd, en zonder dat wij ons daarvan bewust worden. Elk van deze-hersenhelften (hemisferen) heeft een eigen kijk op de wereld en een eigen, onmisbare functie in de manier waarop onze cognitie omgaat met onze leefomgeving (lateralisatie). Onze rechter hemisfeer bekijkt en interpreteert onze wereld ruimtelijk, globaal en contextueel, onze linker hemisfeer analytisch, logisch en abstraherend; de linkerhelft bedient ons taal­vermogen, maar onze rechterhelft kan omgaan met metaforen, humor en paradoxen (om maar een paar fundamentele aspecten te noemen). De consequenties van deze functionele specialisatie voor onze cognitie zijn immens en voor groot deel nog niet of niet helemaal begrepen. In deze cursus zal een zeer breed spectrum aan benaderingen van de lateralisatie gepresenteerd worden volgens de huidige wetenschappelijke kennis en inzichten. Inhet eerste deel van de cursus warden de biologische, evolutionaire, neurologische en psychologische aspecten van lateralisatie behandeld, in het tweede deel komen culturele aspecten aan de orde vanuit multidisciplinair perspectief.

.

De cursuscoördinatoren zijn dr. Jeroen Bartels, em. prof. dr. Jos Dibbets en em. prof. dr. Charles Wildevuur

.

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2010-lateralisatie en cognitie

.