Programma
maandag 9 september 2019
Tijd:
Locatie:
maandag 9 september 2019
Politieke ontwikkelingen in de USA en analoge ontwikkelingen in sommige Europese landen“.
Doeko F.J. Bosscher

In november 2020 vinden er weer presidentsverkiezingen plaats in de Verenigde Staten. Donald J. Trump zal zich kandidaat stellen voor herverkiezing en door het congres van de Republikeinse Partij als haar kandidaat worden aangewezen. Wie in november 2020 zijn tegenstander (voor de Democratische Partij) wordt is nog helemaal niet te zeggen. Daarover speculeren heeft op dit moment weinig zin. Wel kunnen enkele grote thema’s nader worden bezien die waarschijnlijk de uitslag zullen bepalen, omdat zij de achtergrond vormen voor de diepgaande verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving. Te denken valt aan het migratievraagstuk, de Amerikaanse identiteit (en de omgang met het verleden) en de verdeling van de welvaart.

Tijdens de lezing zal verder aandacht worden besteed aan verschillen tussen het Amerikaanse politieke systeem en Europese systemen; er zal ook worden ingegaan  op de vraag welke politieke ideologie of partij door het ene of het andere systeem wordt bevoordeeld. Vanwege de opmars van het populisme op beide continenten is het relevant  te bezien of de politieke systemen deze opmars in de hand werken — of heeft het niets met  het electorale stelsel te maken en is het louter een kwestie van tijdgeest? En als dat zo is, wat is dan die tijdgeest en hoe kunnen de uitdagingen die daaruit voortkomen het best tegemoet worden getreden? Vanwege de naderende Brexit en de vrijage tussen Trump en Boris Johnson ligt het in de rede ook de consequenties van dit aspect van de tijdgeest onder de loep te nemen.

 

Doeko Bosscher werd geboren in Heiloo op 29 Juli 1949. Na het gymnasium (Amsterdam) studeerde hij geschiedenis aan de RuG (en Rechten t/m de propedeuse). Hij promoveerde in 1980 op een proefschrift over de nagedachtenis van Colijn in zijn eigen politieke kring (Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden). Hij was  hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RuG van  1991 tot 2015. Van 2016 tot 1-1-2018 was hij hoogleraar American Studies. Decaan Faculteit Letteren: 1994-1998; Rector Magnificus RuG: 1998-2002; voorzitter Nederlands Rectorencollege: 2000-2001. Hij was ook raadslid (1978-1982) en wethouder (1982-1990) van de gemeente Warffum. Verder: voorzitter Nicolaas Muleriusfonds, en voorzitter van de Seniorenacademie Noord-Nederland. Hij publiceerde over Amerikaanse en Nederlandse geschiedenis, en hij werkt nu aan een boek over alle Nederlandse eilanden.

.