Programma
donderdag 11 oktober 2012
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie:
donderdag 11 oktober 2012
Taal, communicatie en cultuur De toren van Babel
Drs. Fred Luider, em. Prof. Henk Kauffman, em. Prof. Ab Gramsbergen, Drs. Esteban Rivas, Prof. Ba rend van Heusden, em. Prof. Jan Minderhoud, Prof. Frans Zwarts, em. Prof. Jan Koster, em. Prof. Walter Schonau, em. Prof. Jan B.F.N. Engbert, Drs. Katalin E. Herzog, em. Prof. Dick Meijer en Drs. Remco Ekkers.

In deze cursus , voorbereid door dezelfde groep, die de cursussen “Bewustzijn in wording” (2010) en “Toekomst van de mensheid” (2011) samenstelde, wordt de vraag gesteld naar het hoe en wanneer van het ontstaan van taal.

Jullie spreken niet dezelfde taal! Jullie instincten zijn niet dezelfde … Daarmee hebben jullie een groot probleem. Dit schreef David Brooks, columnist van de New York Times over de Europese Unie. Daarmee legde hij zijn vinger op het talenprobleem in de EU. De grote verscheidenheid aan talen (en culturen) verdeelt ons in plaats van ons te verbinden. Reden genoeg om ons te buigen over de fascinerende wereld van taal, talen en talige communicatie. Het ontstaan van taal in de geschiedenis van de mensheid en de grote verscheidenheid aan talen is een van de problemen waar de taalwetenschap een antwoord op probeert te vinden. In de discussies tussen de diverse scholen en theorieën speelt Noam Chomsky de meest geciteerde wetenschapper op aarde, een belangrijke rol. Naast zijn werk als linguist heeft Chomsky als publiek intellectueel, publicist en politiek commentator met zijn radicale standpunten ook veel aandacht getrokken. Hij stelde dat taal bij de Homo sapiens vrij plotseling is ontstaan als een soort taalgen, dat leidde tot een universele grammatica, geldig voor alle talen op de wereld. Zijn opvattingen daarover zijn niet onweersproken gebleven en hebben tot een strijd tussen verschillende taalkundige ‘scholen’ geleid. Mogelijk bestaat er dus geen universele grammatica, maar kunnen er meerdere, totaal van elkaar verschillende grondtalen ontstaan zijn met bijbehorende muzikale uitingen. Met Darwin gaan andere taalkundigen er van uit dat ook de muzikale uitingen door vroege hominiden werden gebruikt in een proto-taal. De relatie tussen taal en muzikale uitingen tijdens de evolutie zullen besproken worden.

De cursuscoördinatoren waren em. prof. dr. Henk F. Kauffman en em. prof. dr. Dick K.F. Meijer

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2012-Toren van Babel

.