Programma
donderdag 27 september 2012
Tijd: 11.15-13.00 uur
Locatie:
donderdag 27 september 2012
Terug naar de Verlichting
em. prof. dr. F.L. van Holthoon

Over de Verlichting bestaat het cliche van een rationalistische en modernistische beweging. Dit cliche speelt in de hedendaagse discussie over de Verlichting een belangrijke rol. Dit college wil laten zien
dot de philosophes baanbrekende ideeen hadden, moor overigens de status quo van het Ancien Regime aanvaardden. Oat wil zeggen dot zij streefden naar hervormingen binnen het systeem en geen bedoeling hadden om dit omver te werpen.

De philosophes hebben ongelofelijk veel geschreven. Het is onmogelijk om al hun werken te bespreken. Deze colleges concentreren zich op enkele personen en enkele van de bekendste teksten. Geprobeerd wordt om via de geselecteerde schrijvers de verwantschap van hun denkbeelden met die van anderen, die niet uitdrukkelijk behandeld worden, te laten zien.
Het laatste college wordt besteed aan de actuele discussie over de Verlichting bij zowel voor- als tegenstanders.
De docent wil laten zien dat die discussie veel meer een reactie is op het proces van modernisering – lees de lndustriele Revolutie en zijn gevolgen – dan op de denkbeelden van de philosophes.
De hoop is dat een reflectie op de historische werkelijkheid van de Verlichting ertoe leidt dat
we ons gaan afvragen ofwij nog iets kunnen leren van de ideeen van de philosophes als we die interpreteren tegen de achtergrond van de achttiende eeuw als de Eeuw van de Verlichting.

De cursuscoördinator was em. prof. dr. F.L. van Holthoon

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2012-Terug naar de verlichting

.