Programma
maandag 18 oktober 2021
Tijd: 15.00
Locatie: Vrijmetselaarsloge L ‘Union Provinciale
maandag 18 oktober 2021
Uitburgeren; nadenken over het levenseinde
Betty Meyboom-de Jong

De titel ‘Uitburgeren’ is ontleend aan een citaat van Dick Swaab, die voorstelde naast een inburgeringscursus voor nieuwkomers een ‘uitburgeringscursus’ te organiseren die alle burgers zouden moeten volgen. Mijn boek ‘uitburgeren’ handelt over wat iedereen kan weten en regelen omtrent het levenseinde. De dood staat ons allemaal te wachten, maar we weten niet hoe en wanneer. Het is goed om tenminste eenmaal per jaar over je levenseinde na te denken. Wat zijn je wensen en je voorkeuren, wat wil je wel en wat wil je niet?  Het is belangrijk om die wensen te bespreken met je naasten en ze vast te leggen. Een checklist kan hierbij behulpzaam zijn.

Belangrijke vragen zijn: Wie is mijn gemachtigde als ik zelf mijn wensen niet meer kenbaar kan maken door coma, ziekte, ongeval of aftakeling? Wil ik gereanimeerd worden of niet? Wil ik nog wel opgenomen worden op de intensive care ? Vraag ik euthanasie bij een ongeneeslijke ziekte of juist niet? Welke verklaringen zou ik moeten schrijven? Bekijk elk jaar of je nog achter je verklaringen staat en of je iets wilt wijzigen.

In mijn boek wordt een twintigtal onderwerpen besproken, onder meer het levenstestament, de wilsverklaring, wel of niet reanimeren, palliatieve zorg, euthanasie, spirituele zorg en een lijst persoonlijke gegevens voor je nabestaanden.  Het boek telt 65 bladzijden, een checklist, en voorbeeld-verklaringen.

 

Na vier jaar praktijk in Noord-Noorwegen vestigde Betty Meyboom-de Jong zich in 1969 met haar man in een apo-theekhoudende huisartspraktijk in Opeinde (Frl). In 1989 promoveerde zij tot doctor in de geneeskunde op een onderzoek naar ziekte en functioneren van 5500 ouderen in 25 huisartspraktijken. In 1990 werd zij benoemd tot gewoon hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de RUG.

Zij combineerde zorg voor patiënten in de praktijk met onderwijs en onderzoek. Behalve het basis- en beroepsonderwijs ontwikkelde zij wetenschappelijk onderzoek naar chronische ziekten zoals CVA, diabetes mellitus type 2 en hypertensie, en naar rationele farmacotherapie met behulp van het Registratie Netwerk Groningen (RNG). Zij begeleidde ruim 50 promovendi tot een doctoraat, 36 als eerste promotor.

Sinds haar emeritaat in 2004 heeft zij een aantal nevenfuncties bekleed, zoals voorzitter van de Raad van Toezicht van de Huisartsenpost in Groningen, lid van de Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis in Utrecht, en lid van de adviescommissie Voltooid leven (Schnabel). Zij is redacteur van nascholingsblad Bijblijven, en lid van de visitatiecommissiie TopCare van Verpleeghuizen. Als voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw en ambassadeur van Beter Oud heeft zij lezingen over ‘vitaal en zinvol oud worden’ gegeven. Daarbij werden in het openbaar nooit vragen over het levenseinde gesteld, maar in de wandelgangen des te meer. Dat heeft haar gemotiveerd tot het schrijven van het voorlichtingsboek Uitburgeren, wat iedereen kan weten en regelen omtrent het levenseinde.

.