Programma
maandag 9 december 2019
Tijd: 15.00
Locatie: Van Swinderen Huys
maandag 9 december 2019
Volksgezondheid en klimaatverandering: waarneembare effecten!
Cees Th. Smit Sibenga

Klimaatveranderingen zijn onontkoombaar, maar wellicht beheersbaar. Het Parijs Klimaatakkoord van 2015 is met name gericht op het beheersen van de uitstoot van door de mens veroorzaakte broeikasgassen zoals CO2, N2O en methaan. Daar hebben in 2015 alle UN-lidstaten zich aan geconfirmeerd, maar de implementatie blijft ver achter op de beloften. Sinds de jaren 70 lijkt er een toename te zijn van hittegolven, orkanen, hevige regenval en overstromingen; langduriger droogte en zeespiegelstijging worden daadwerkelijk gemeten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) volgt nauwgezet de  effecten van alle klimaat-gerelateerde verschijnselen en heeft een flexibel adaptatieplan gemaakt om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds ernstigere gevolgen op de Volksgezondheid. Er zijn inmiddels 10 groepen van waargenomen en onderkende gezondheidseffecten gedocumenteerd: psychische aandoeningen; ondervoeding; lichamelijk letsel; luchtwegaandoeningen; allergieën;  hart- en vaataandoeningen; infectieziekten; vergiftigingen; verontreinigd drinkwater; hitte-aandoeningen. In de lezing zal een overzicht worden gegeven van de huidige situatie en de door de WHO aangereikte aanbevelingen tot beheersing door adaptatie.

 

Cees Th.  Smit Sibinga is emeritus hoogleraar Internationale Ontwikkeling van Transfusiegeneeskunde aan de RUG. Als klinisch hematoloog heeft hij de bloedvoorziening voor het noorden van ons land opgezet en vormgegeven door toegepast wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ‘evidence-based’ klinische toepassing van bloedtransfusie. Hij is  gespecialiseerd in opzet en structurering van een duurzame, veilige en toegankelijke bloedvoorziening in ontwikkelingslanden en is daarvoor nog steeds semipermanent adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  Hij is tot op de dag van vandaag actief betrokken bij veldmissies in de zich ontwikkelende wereld, m.n. in landen in Afrika, het Midden-Oosten, en  Centraal en Zuidoost Azië. Hij is de auctor intellectualis van het Academisch Instituut voor Internationale Ontwikkeling van Transfusiegeneeskunde (RUG/UMCG) en IQM Consulting voor ‘International Development of Quality Management in Transfusion Medicine’. Hij heeft een kleine 400 wetenschappelijke publicaties het licht doen zien en is auteur of samensteller (editor) van 40 wetenschappelijke boeken op zijn vakgebied. Dit jaar heeft hij daarvoor van de  American Association of Blood Banks (AABB) de prestigieuze 2019 International President’s Award uitgereikt gekregen.

.