Programma
donderdag 17 oktober 2013
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie:
donderdag 17 oktober 2013
De balans tussen nuttige beloning en ziekelijke verslaving. Het genot als kompas van ons brein
em. Prof. dr. Jan Minderhoud, em. Prof. dr. Dick Meijer, Prof. dr. Anton Scheurink, Dr. Rob Haaxma, em. Prof. Ab Gramsbergen, em. Prof. dr. Jaap Korff, Drs. Fred Luider, Drs. Remco Ekkers, em. Prof. dr. Jan Engberts, em. Prof. dr. Walter Schonau, Drs. Katalin Herzog, em. Prof. dr. Henk Kauffman, Dr. J.R. Georgiades en Prof. dr. Gert J. ter Horst

Deze cursus is gewijd aan het beloningssysteem in onze hersenen dat in belangrijke mate bijdraagt tot ons functioneren en nuttige bijdragen levert aan ons leven en overleven, zoals motivatie en initiatief. Genot speelt een vaak onbegrepen rot in ons gedrag. Ats het aan onszelf ligt kiezen we in ons dagelijks leven vrijwel altijd voor gedrag dat ons genot en bevrediging schenkt. Kortom genot zit diep in onszelf en is evolutionair verankerd. Dit regelsysteem kan echter ook ontsporen en zeer destructieve consequenties hebben voor zowel individuen als de maatschappij.

n de cursus wordt ingegaan op verschillende vragen over ons genotssysteem. Door welke hersengebieden en fysiologische functies wordt dit systeem gevormd, hoe werken zij samen bij individueel leergedrag en het beschermen van mensen tegen levensbedreigende overdaad? Hoe raken wij aan de drugs, hoe doen wij een eet-, seks-, gok- of gameverslaving op? Hoe gaan wij om met het genot van kennis en kunst en waarom wordt het genieten van cultuur in de maatschappij zowel beloond als beperkt? Het centrale probleem is hoe in de westerse maatschappij een ernstige ‘mismatch’ kan ontstaan tussen de expressie van de bij het genot betrokken genen en het huidige, sociaal wenselijke gedrag. Zijn wij bestand tegen verslaving aan geld en macht, het enorme aanbod van genotmiddelen en ‘junk food’ en de verleidingen van internet en computergames? Zijn er effectieve maatregelen tegen verslaving mogelijk? Kan het beloningssysteem selectief, bijvoorbeeld epi-genetisch of psychologisch, word en be”invloed of zijn wij vooral aangewezen op medicatie?

De cursuscoördinatoren waren em. prof. dr. Jan. M. Minderhoud en em. prof. dr. Dick K.F. Meijer

Het volledige programma is in te zien via onderstaande link:

najaar 2013-genot als kompas van ons brein

.